Contact en organisatie
Projectleiding
Carly van Meurs - van Wely
06-28475314
mail@westlandonstage.nl
 
De Beroepenfeesten van VMBO On Stage worden in vele regio’s in het land gerealiseerd en wij horen daarbij! Bij een feestje horen vrienden, die van ons staan op Pagina Vrienden.
VMBO On Stage is (letterlijk) een Beroepenfeest voor VMBO leerlingen en beroepsbeoefenaren. Zij gaan met elkaar in gesprek over beroep en werkdag, en maken een afspraak voor een Werkbezoek op de Doe Dag enkele weken later.

On Stage is geen 'speeddating' maar is gericht op het opbouwen van een helpend (beroeps)netwerk. Het lukt veel leerlingen om deze relaties te onderhouden. Dit levert hen nieuwe gesprekspartners op, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding.

Voor bedrijven/beroepsbeoefenaren en matchmakers is deelname kosteloos.

De tijdsinvestering voor bedrijf/beroepsbeoefenaar is (ca. 20 uur):
informatiebijeenkomst bijwonen (1,5 uur), briefing Beroepenfeest lezen (0,5 uur), Beroepenfeest (middag), afstemming met leerlingen over gemaakte afspraken (2 uur), programma Doe Dag voorbereiden (2 uur), Doe Dag (dag).

De tijdsinvestering voor een matchmaker is (ca. 8 uur):
informatiebijeenkomst bijwonen (1,5 uur), briefing Beroepenfeest lezen en bedrijven op website bekijken (1,5 uur), Beroepenfeest (middag).

Initiatiefnemers
ISW Scholengroep en Lentiz Onderwijsgroep
 
Het (organiserend) Stage Team wordt gevormd door verschillende partijen waaronder vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de deelnemende scholen van ISW en Lentiz, Vitis Welzijn jongerenwerk, SOB Westland en gemeente Westland.
 
Deelnemende scholen: vier Westlandse ISW locaties (Westland Vakcollege, Hoogeland, Sweelincklaan, Irenestraat) en 3 Lentiz locaties (Floracollege, Dalton Mavo en Het Groene Lyceum)
 
Wilt u ook een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op, wij informeren u graag!
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: