On Stage en LOB

Middels een motie van Kamerlid Straus is On Stage 'examenwaardig' bevonden.
VMBO On Stage is toegevoegd aan de voorbeeldprogramma's in handreiking LOB - vernieuwing VMBO (SPV - pag. 15) HET BEROEPENFEEST VMBO ON STAGE ALS LOB METHODE?
VMBO On Stage is niet ontstaan als lesmethode, maar als maatschappelijk initiatief: een Positief Podium voor VMBO-ers met toegang tot een nieuw, lokaal, duurzaam en persoonlijk netwerk in het lokale bedrijfsleven. En VMBO On Stage is, door de voorbereidende activiteiten, reflectie en follow up veel meer dan alleen het Beroepenfeest en de Doe Dag. Het is tevens laagdrempelige ingang om met de jongeren in gesprek te gaan m.b.t. hun toekomstdromen, beroepsbeelden, studie-en beroepskeuze. Daarom wordt VMBO On Stage door scholen vaak gezien en gebruikt als LOB methode. Als dat betekent dat dit kansrijke netwerk geintegreerd wordt in het dagelijks onderwijs voor de jongeren, dan kunnen wij dat alleen maar toejuichen. 

Als onderdeel van VMBO On Stage verzorgen de trainers van Abor voor ons de (netwerk)trainingen en energizers voor leerlingen, beroepsbeoefenaren, ouders en docenten. Deze trainingen zijn gebaseerd op het On Stage concept en de bijbehorende (les)materialen. De trainers maken er een feestje van in de klas! Volg hen op twitter via @OnStageJrNetw.

LOB is misschien niet meer of minder dan: weten wat je goed kunt en leuk vindt, zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten, ervaringen opdoen buiten school en erover kunnen praten met anderen. We konden onze reeds bestaande (leerling)activiteiten koppelen aan de vijf loopbaancompetenties* van Prof. Dr. Kuijpers en toegelicht in het On Stage Paspoort voor leerlingen. Aan de hand van concrete acties rondom On Stage worden begrippen als loopbaancompetenties, reflecteren en loopbaanleren toegankelijker en  makkelijker te bespreken voor de jongeren, mentoren en ouders. Op school en thuis samen terugblikken op ervaringen en ontmoetingen en er betekenis aan geven, is een essentieel onderdeel van het vormgeven van je toekomst. Daarom heeft ook de reflectie binnen On Stage een belangrijke plaats: Leren van en na On Stage.
 

Ter afsluiting zit in het On Stage Paspoort een certificaat wat leerling, ouder/verzorger en mentor ondertekenen. Hiermee geven ze aan wat en op welke wijze zij aan het toekomstbeeld van de leerling hebben bijgedragen. Het On Stage Paspoort is hiermee tevens een 'LOB dossier/port folio' geworden en kan dienen als bewijsstuk voor het verplichte LOB-examenonderdeel. Het Beroepenfeest van On Stage is een praktische en concrete manier om te oefenen met loopbaancompetenties in elk leerjaar van het VMBO. Onze partner OOMT/INNOVAM sponsort deze leerlingboekjes en zet zich in voor deelname van hun relaties aan de Beroepenfeesten.

 VMBO On Stage is toegevoegd aan  handreiking LOB - vernieuwing VMBO (SPV, pag. 15) 
VMBO On Stage wordt aanbevolen door:

 


*DE COMPETENTIES IN HET ON STAGE LEERLING PASPOORT ZIJN GEBASEERD OP DE VIJF LOOPBAANCOMPETENTIES VAN PROF. DR. MARINKA KUIJPERS (LOOPBAANGROEP):
1. Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat wil ik?  
2. Motievenreflectie: wat drijft mij?
3. Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
4. Loopbaansturing: wat wil ik worden?
5. Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

LOOPBAANCOMPETENTIES IN EXAMENPROGRAMMA'S VMBO
De vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers zijn opgenomen in de nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Alle vmbo-leerlingen moeten voortaan werken aan hun eigen loopbaanontwikkeling en daarvan bewijzen overleggen. De examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo worden vernieuwd. In plaats van 35 verschillende afdelingsprogramma’s komen er negen nieuwe programma’s bestaande uit een kern, een profiel en keuzedelen. In de kern van elk nieuw examenprogramma heeft LOB een plaats gekregen. Dat betekent dat alle vmbo-leerlingen aan de slag gaan met loopbaanoriëntatie en begeleiding en dat LOB als een rode draad door hun onderwijsprogramma heen moet lopen. Door leerlingen en hun docenten te stimuleren met LOB aan de slag te gaan wordt geprobeerd het aantal uitvallers en swtichers op het MBO terug te dringen. De nieuwe examenprogramma’s, ervaringen van scholen en achtergrondinformatie zijn te vinden op www.vernieuwingvmbo.nl.bron: www.leerloopbanen.nl

VAN DE VO RAAD: LESPAKKET NETWERKEN > DE N-FACTOR
De basis Netwerken als Loopbaancompetentie ligt bij de 1e editie van On Stage in Delft (2007). On Stage ontwikkelde de leerlingtraining Junior Networking.  Bij de voorbereiding, coaching en reflectie rondom de Beroepenfeesten van On Stage nemen netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer een belangrijke plaats in. De VO RAAD en MBO Diensten hebben dit opgepakt: "Netwerken als competentie, het bewust ontwikkelen van een netwerk is goed voor docenten, schoolleiding, leerlingen én ouders. Dit lespakket biedt inzicht in de werking van relaties, netwerken en de eigen ervaringen daarmee. Het lespakket is geschreven door het Delftse bedrijf LaRed (de eerste uitvoerder van de On Stage trainingen), in opdracht van de VO-raad, als onderdeel van het project Stimulering LOB. De lesbrieven zijn geschreven op taalniveau 2F en kunnen ook instrumenteel zijn bij het taalbeleid. De zeven lesbrieven uit dit lespakket bevatten elk lesstof voor minimaal twee lesuren." Klik hier voor website VO Raad met meer informatie en download lesbrieven


 

 

 

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.