Corona update en agenda

Tot op heden zijn we erg positief geweest en hadden we het volle vertrouwen dat in juni een fysiek Beroepenfeest en Doe Dag plaats kon vinden.

De wens van de scholen was om Westland On Stage fysiek/live te organiseren, mede om deze reden was het uitgesteld naar juni. Helaas achten zij de ontwikkelingen rondom het coronavirus te onvoorspelbaar om Westland On Stage op deze manier te laten plaatsvinden. Het Beroepenfeest (1 juni), de Doe Dag (10 juni) en de informatiebijeenkomst (11 mei) gaan voor dit schooljaar helaas niet door. Wij gaan ervan uit dat we er volgend schooljaar (‘21/’22) weer zijn mèt rode loper en ballonnen, want ‘denken over je toekomst mag een feestje zijn en #vmbodoetertoe!’.

Indien u zich al heeft aangemeld, laten wij uw aanmelding staan en houden we u per mail van de voortgang op de hoogte. 

Heel veel dank voor uw begrip! Wij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen en houden u op de hoogte van de plannen voor het schooljaar 2021-2022. 

Voor vragen, ideeën, opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen via mail@westlandonstage.nl


AGENDA

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Kick Off docenten/mentoren
N.t.b.

Leerlingvisitekaartjes gereed
2 weken voor Beroepenfeest

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
december 2021– januari 2022

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Januari 2022
Locatie: nader te bepalen | 16:00 uur - 18:00 uur

Beroepenfeest On Stage
Februari 2022

Locatie: nader te bepalen | 12.00 uur – 17.00 uur

Werkbezoeken Doe Dag
Februari 2022

Bij u op locatie.

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
Maart 2022

Evaluatie en rapportage
April/mei 2022

 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: