Foto's kijken doen we via Facebook

klik hier voor de foto albums  |   Youtube kanaal    |    On Stage knipsel krant   |    Bekijk hier de landelijke trailer.


Op elk Beroepenfeest worden foto's gemaakt door scholen, bedrijven en onze huisfotograaf. De Beroepenfeesten van On Stage zijn (buitenschoolse)activiteiten van de scholen en vallen onder regels en voorwaarden die de scholen hanteren zoals het gebruik van foto's. Er is geen sprake van een commercieel belang. Indien kenbaar gemaakt, respecteren wij zoveel de wens van personen om niet herkenbaar in beeld te komen. 

Onze richtlijnen:

  • Respecteer leerlingen die niet (herkenbaar) op foto willen
  • Pas op met fotograferen van bijvoorbeeld visitekaartjes in verband met persoonlijke gegevens die daarop staan
  • Publiceer geen achternamen van leerlingen op social media of openbare websites

 

Indien u achteraf bezwaar heeft tegen het publiceren van een specifieke foto van een leerling of docent, raden wij u aan hierover eerst contact op te nemen met de school. Nadat de school ons heeft voorzien van gegevens over datum, plaats, tijd en persoon kunnen wij de betreffende foto op verzoek verwijderen. Anderen dan leerlingen of docenten kunnen hierover rechtstreeks contact met ons opnemen.

Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals omschreven in de Auteurswet. Afgebeelde personen kunnen derhalve géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij /zij te zien is. 
 

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.